CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG MỸ Ý LAN
Hotline: 090.770.7722

Mới nhất

Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh

Bơm Ebara CMA 0.50T

Bơm Ebara CMA 0.50T

3.977.600VNĐ

Bơm Ebara CMA 0.50M

Bơm Ebara CMA 0.50M

3.977.600VNĐ

Bơm Ebara CMA 0.75M

Bơm Ebara CMA 0.75M

5.233.800VNĐ

Bơm Ebara CMA/A 0.75T

Bơm Ebara CMA/A 0.75T

5.233.800VNĐ

Bơm Ebara CMA 1.00M

Bơm Ebara CMA 1.00M

5.442.800VNĐ

Bơm Ebara CMA/E 1.00T

Bơm Ebara CMA/E 1.00T

5.651.800VNĐ

Bơm Ebara CMA/E 1.50T

Bơm Ebara CMA/E 1.50T

8.896.800VNĐ

Bơm Ebara CMA/B 1.50M

Bơm Ebara CMA/B 1.50M

9.132.200VNĐ

Bơm Ebara CMA/A 2.00M

Bơm Ebara CMA/A 2.00M

10.153.000VNĐ

Bơm Ebara CMA/E 2.00T

Bơm Ebara CMA/E 2.00T

9.963.800VNĐ

Bơm Ebara CMB/A 1.50T

Bơm Ebara CMB/A 1.50T

9.078.300VNĐ

Bơm Ebara CMB/A 1.50M

Bơm Ebara CMB/A 1.50M

9.262.000VNĐ

Bơm Ebara CMB/A 2.00T

Bơm Ebara CMB/A 2.00T

10.387.300VNĐ

Bơm Ebara CMB/A 2.00M

Bơm Ebara CMB/A 2.00M

10.518.200VNĐ

Bơm Ebara CMB/A 3.00T

Bơm Ebara CMB/A 3.00T

11.172.700VNĐ

Bơm Ebara CMB 4.00T

Bơm Ebara CMB 4.00T

17.373.400VNĐ

Bơm Ebara CMB 5.50T

Bơm Ebara CMB 5.50T

19.621.800VNĐ

Bơm Ebara CMD/A 3.00T

Bơm Ebara CMD/A 3.00T

11.218.900VNĐ

Bơm Ebara CMD 4.00T

Bơm Ebara CMD 4.00T

14.897.300VNĐ

Bơm Ebara PRA 100M

Bơm Ebara PRA 100M

4.892.800VNĐ

Bơm Ebara PRA 150M

Bơm Ebara PRA 150M

7.509.700VNĐ

Bơm Ebara PRA 200M

Bơm Ebara PRA 200M

7.491.000VNĐ

Bơm Ebara PRA 200MT

Bơm Ebara PRA 200MT

7.887.100VNĐ

Bơm Ebara MD/E 40-250/11

Bơm Ebara MD/E 40-250/11

50.625.300VNĐ

Bơm Ebara MD/E 40-250/15

Bơm Ebara MD/E 40-250/15

61.117.100VNĐ

Bơm Ebara MD/A 50-250/15

Bơm Ebara MD/A 50-250/15

76.265.200VNĐ

Bơm Ebara MD/A 50-250/22

Bơm Ebara MD/A 50-250/22

84.925.500VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-125/1.1

Bơm Ebara 3D 32-125/1.1

15.122.800VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-160/1.5

Bơm Ebara 3D 32-160/1.5

15.380.200VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-160/2.2

Bơm Ebara 3D 32-160/2.2

16.064.400VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-200/3.0

Bơm Ebara 3D 32-200/3.0

20.617.300VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-200/4.0

Bơm Ebara 3D 32-200/4.0

22.107.800VNĐ

Bơm Ebara 3D 32-200/7.5

Bơm Ebara 3D 32-200/7.5

26.189.900VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-125/1.5

Bơm Ebara 3D 40-125/1.5

15.383.500VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-125/2.2

Bơm Ebara 3D 40-125/2.2

15.217.400VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-160/3.0

Bơm Ebara 3D 40-160/3.0

17.639.600VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-160/4.0

Bơm Ebara 3D 40-160/4.0

20.226.800VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-200/5.5

Bơm Ebara 3D 40-200/5.5

24.568.500VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

25.588.200VNĐ

Bơm Ebara 3D 40-200/11

Bơm Ebara 3D 40-200/11

33.149.600VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-125/2.2

Bơm Ebara 3D 50-125/2.2

16.979.600VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-125/3.0

Bơm Ebara 3D 50-125/3.0

17.791.400VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-125/4.0

Bơm Ebara 3D 50-125/4.0

20.353.300VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-160/5.5

Bơm Ebara 3D 50-160/5.5

24.645.500VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-160/7.5

Bơm Ebara 3D 50-160/7.5

25.639.900VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

32.192.600VNĐ

Bơm Ebara 3D 50-200/11

Bơm Ebara 3D 50-200/11

33.794.200VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-125/4.0

Bơm Ebara 3D 65-125/4.0

24.803.900VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-125/5.5

Bơm Ebara 3D 65-125/5.5

27.863.000VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-125/7.5

Bơm Ebara 3D 65-125/7.5

28.026.900VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-160/7.5

Bơm Ebara 3D 65-160/7.5

30.219.200VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-160/9.2

Bơm Ebara 3D 65-160/9.2

35.688.400VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-160/11

Bơm Ebara 3D 65-160/11

36.727.900VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-160/15

Bơm Ebara 3D 65-160/15

55.705.100VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-200/15

Bơm Ebara 3D 65-200/15

59.756.400VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

62.773.700VNĐ

Bơm Ebara 3D 65-200/22

Bơm Ebara 3D 65-200/22

66.105.600VNĐ

Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh

Bơm Ebara CDX 70/05

Bơm Ebara CDX 70/05

7.337.000VNĐ

Bơm Ebara CDXM/A 70/05

Bơm Ebara CDXM/A 70/05

7.169.800VNĐ

Bơm Ebara CDX 70/07

Bơm Ebara CDX 70/07

7.980.500VNĐ

Bơm Ebara CDX 90/10

Bơm Ebara CDX 90/10

8.503.000VNĐ

Bơm Ebara CDXM 90/10

Bơm Ebara CDXM 90/10

8.163.100VNĐ

Bơm Ebara CDXM/A 120/07

Bơm Ebara CDXM/A 120/07

8.320.400VNĐ

Bơm Ebara CDX 120/07

Bơm Ebara CDX 120/07

8.320.400VNĐ

Bơm Ebara CDX 120/12

Bơm Ebara CDX 120/12

10.309.200VNĐ

Bơm Ebara CDXM 120/12

Bơm Ebara CDXM 120/12

9.890.100VNĐ

Bơm Ebara CDXM 120/20

Bơm Ebara CDXM 120/20

12.587.300VNĐ

Bơm Ebara CDX 120/20

Bơm Ebara CDX 120/20

13.605.900VNĐ

Bơm Ebara CDX 200/12

Bơm Ebara CDX 200/12

10.837.200VNĐ

Bơm Ebara CDXM 200/12

Bơm Ebara CDXM 200/12

10.700.800VNĐ

Bơm Ebara CDX 200/20

Bơm Ebara CDX 200/20

12.617.000VNĐ

Bơm Ebara CDXM 200/20

Bơm Ebara CDXM 200/20

12.433.300VNĐ

Bơm Ebara CDX 200/25

Bơm Ebara CDX 200/25

11.943.800VNĐ

Bơm Ebara 3M 32-160/1.5

Bơm Ebara 3M 32-160/1.5

19.334.700VNĐ

Bơm Ebara 3M 32-160/2.2

Bơm Ebara 3M 32-160/2.2

20.146.500VNĐ

Bơm Ebara 3M 32-160/3.0

Bơm Ebara 3M 32-160/3.0

24.750.000VNĐ

Bơm Ebara 3M 32-160/4.0

Bơm Ebara 3M 32-160/4.0

27.183.200VNĐ

Bơm Ebara 3M 40-125/2.2

Bơm Ebara 3M 40-125/2.2

19.465.600VNĐ

Bơm Ebara 3M 40-160/3.0

Bơm Ebara 3M 40-160/3.0

23.337.600VNĐ

Bơm Ebara 3M 40-125/3.0

Bơm Ebara 3M 40-125/3.0

23.337.600VNĐ

Bơm Ebara 3M 40-160/4.0

Bơm Ebara 3M 40-160/4.0

26.765.200VNĐ

Bơm Ebara 3M 40-200/11

Bơm Ebara 3M 40-200/11

55.691.900VNĐ

Bơm Ebara 3M 50-125/3.0

Bơm Ebara 3M 50-125/3.0

24.123.000VNĐ

Bơm Ebara 3M 50-125/4.0

Bơm Ebara 3M 50-125/4.0

26.922.500VNĐ

Bơm Ebara 3M 50-200/9.2

Bơm Ebara 3M 50-200/9.2

50.125.900VNĐ

Bơm Ebara 3M 50-200/11

Bơm Ebara 3M 50-200/11

55.445.500VNĐ

Bơm Ebara 3M/A 50-200/15

Bơm Ebara 3M/A 50-200/15

73.550.400VNĐ

Bơm Ebara 3M 65-125/5.5

Bơm Ebara 3M 65-125/5.5

44.804.100VNĐ

Bơm Ebara 3M 65-160/7.5

Bơm Ebara 3M 65-160/7.5

49.032.500VNĐ

Bơm Ebara 3M 65-160/11

Bơm Ebara 3M 65-160/11

63.800.000VNĐ

Bơm Ebara 3M 65-160/15

Bơm Ebara 3M 65-160/15

76.015.500VNĐ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh

Bơm Ebara 2CDX 70/10

Bơm Ebara 2CDX 70/10

12.636.800VNĐ

Bơm Ebara 2CDX/A 70/12

Bơm Ebara 2CDX/A 70/12

12.820.500VNĐ

Bơm Ebara 2CDX/A 70/15

Bơm Ebara 2CDX/A 70/15

14.285.700VNĐ

Bơm Ebara 2CDXM/C 70/15

Bơm Ebara 2CDXM/C 70/15

14.390.200VNĐ

Bơm Ebara 2CDXM/B 120/15

Bơm Ebara 2CDXM/B 120/15

14.940.200VNĐ

Bơm Ebara 2CDX/A 70/20

Bơm Ebara 2CDX/A 70/20

15.122.800VNĐ

Bơm Ebara 2CDXM/B 170/20

Bơm Ebara 2CDXM/B 170/20

14.997.400VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 120/15

Bơm Ebara 2CDX 120/15

14.861.000VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 120/20

Bơm Ebara 2CDX 120/20

16.902.600VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 120/30

Bơm Ebara 2CDX 120/30

19.884.700VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 200/30

Bơm Ebara 2CDX 200/30

19.884.700VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 120/40

Bơm Ebara 2CDX 120/40

21.716.200VNĐ

Bơm Ebara 2CDX 200/40

Bơm Ebara 2CDX 200/40

21.716.200VNĐ

Bơm Ebara 2CDXM/B 120/20

Bơm Ebara 2CDXM/B 120/20

17.451.500VNĐ

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh

Máy bơm ly tâm cánh hở

Bơm Ebara DWO 150

Bơm Ebara DWO 150

14.095.400VNĐ

Bơm Ebara DWO 150M

Bơm Ebara DWO 150M

13.816.000VNĐ

Bơm Ebara DWO 200

Bơm Ebara DWO 200

15.160.200VNĐ

Bơm Ebara DWO 300

Bơm Ebara DWO 300

19.805.500VNĐ

Bơm Ebara DWO 400

Bơm Ebara DWO 400

21.419.200VNĐ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh

Bơm Ebara CDA/A 0.75M

Bơm Ebara CDA/A 0.75M

6.829.900VNĐ

Bơm Ebara CDA/A 0.75T

Bơm Ebara CDA/A 0.75T

7.356.800VNĐ

Bơm Ebara CDA 1.00M

Bơm Ebara CDA 1.00M

7.509.700VNĐ

Bơm Ebara CDA/E 1.00T

Bơm Ebara CDA/E 1.00T

7.640.600VNĐ

Bơm Ebara CDA/A 1.50M

Bơm Ebara CDA/A 1.50M

11.695.200VNĐ

Bơm Ebara CDA/E 1.50T

Bơm Ebara CDA/E 1.50T

11.695.200VNĐ

Bơm Ebara CDA/A 2.00M

Bơm Ebara CDA/A 2.00M

12.532.300VNĐ

Bơm Ebara CDA/E 2.00T

Bơm Ebara CDA/E 2.00T

12.532.300VNĐ

Bơm Ebara CDA/A 3.00T

Bơm Ebara CDA/A 3.00T

14.286.800VNĐ

Bơm Ebara CDA 4.00T

Bơm Ebara CDA 4.00T

21.453.300VNĐ

Bơm Ebara CDA 5.50T

Bơm Ebara CDA 5.50T

22.737.000VNĐ

Máy bơm ly tâm trục đứng EBARA

Bơm Ebara EVM 32 5-0F5/11

Bơm Ebara EVM 32 5-0F5/11

121.539.000VNĐ

Bơm Ebara EVM 32 8-2F5/15

Bơm Ebara EVM 32 8-2F5/15

145.586.100VNĐ

Bơm Ebara EVM 32 14-0F5/30

Bơm Ebara EVM 32 14-0F5/30

256.306.600VNĐ

Bơm Ebara EVM 45 6-2F5/22

Bơm Ebara EVM 45 6-2F5/22

196.842.800VNĐ

Bơm Ebara EVM 45 7-0F5/30

Bơm Ebara EVM 45 7-0F5/30

259.646.200VNĐ

Bơm Ebara EVM 45 9-0F5/37

Bơm Ebara EVM 45 9-0F5/37

279.726.700VNĐ

Bơm Ebara EVM 64 5-0F5/30

Bơm Ebara EVM 64 5-0F5/30

238.384.300VNĐ

Bơm Ebara EVM 64 6-0F5/37

Bơm Ebara EVM 64 6-0F5/37

254.827.100VNĐ

Bơm Ebara EVM 64 6-2F5/30

Bơm Ebara EVM 64 6-2F5/30

254.675.300VNĐ

Bơm Ebara EVMG 32 5-0F5/11

Bơm Ebara EVMG 32 5-0F5/11

107.683.400VNĐ

Bơm Ebara EVMS 5 5N5/1.1

Bơm Ebara EVMS 5 5N5/1.1

23.768.800VNĐ

Bơm Ebara EVMS 5 6N5/1.5

Bơm Ebara EVMS 5 6N5/1.5

25.652.000VNĐ

Bơm Ebara EVMS 5 7N5/1.5

Bơm Ebara EVMS 5 7N5/1.5

26.450.600VNĐ

Bơm Ebara EVMS 5 8N5/2.2

Bơm Ebara EVMS 5 8N5/2.2

27.481.300VNĐ

Bơm Ebara CVM AM/12

Bơm Ebara CVM AM/12

11.808.500VNĐ

Bơm Ebara CVM AM/15

Bơm Ebara CVM AM/15

11.674.300VNĐ

Bơm Ebara CVM/E A/15

Bơm Ebara CVM/E A/15

12.378.300VNĐ

Bơm Ebara CVM/E A/18

Bơm Ebara CVM/E A/18

12.810.600VNĐ

Bơm Ebara CVM B/25

Bơm Ebara CVM B/25

17.007.100VNĐ

Bơm Ebara LPS 40/75

Bơm Ebara LPS 40/75

17.350.300VNĐ

Bơm Ebara LPS 50/150

Bơm Ebara LPS 50/150

24.018.500VNĐ

Máy bơm ly tâm Inox EBARA

Bơm Ebara CD 70/05

Bơm Ebara CD 70/05

9.236.700VNĐ

Bơm Ebara CD 90/10

Bơm Ebara CD 90/10

11.015.400VNĐ

Bơm Ebara CD/E 70/12

Bơm Ebara CD/E 70/12

12.951.400VNĐ

Bơm Ebara CDM 90/10

Bơm Ebara CDM 90/10

10.597.400VNĐ

Bơm Ebara CD 120/20

Bơm Ebara CD 120/20

17.320.600VNĐ

Bơm Ebara CD 200/20

Bơm Ebara CD 200/20

16.578.100VNĐ

Bơm Ebara CDM 200/20

Bơm Ebara CDM 200/20

16.680.400VNĐ

Bơm Ebara CDM 120/20

Bơm Ebara CDM 120/20

16.320.700VNĐ

Máy bơm tự mồi EBARA

Bơm Ebara JEXM/A 100

Bơm Ebara JEXM/A 100

7.665.900VNĐ

Bơm Ebara JESM 5

Bơm Ebara JESM 5

6.488.900VNĐ

Bơm Ebara JEM 100

Bơm Ebara JEM 100

8.631.700VNĐ

Bơm Ebara AGA/A 0.60M

Bơm Ebara AGA/A 0.60M

5.354.800VNĐ

Bơm Ebara AGA/A 0.75M

Bơm Ebara AGA/A 0.75M

5.508.800VNĐ

Bơm Ebara AGA 100M

Bơm Ebara AGA 100M

5.843.200VNĐ

Bơm Ebara AGA/B 1.50M

Bơm Ebara AGA/B 1.50M

10.579.800VNĐ

Máy bơm nước hồ bơi

Bơm Ebara SWT 200M

Bơm Ebara SWT 200M

14.887.400VNĐ

Bơm Ebara SWT 200

Bơm Ebara SWT 200

14.887.400VNĐ

Bơm Ebara SWT 300

Bơm Ebara SWT 300

16.038.000VNĐ

Máy bơm chìm nước thải EBARA

Bơm Ebara BEST ONE  MA

Bơm Ebara BEST ONE MA

7.938.700VNĐ

Bơm Ebara BEST 3

Bơm Ebara BEST 3

16.368.000VNĐ

Bơm Ebara BEST 3 MA

Bơm Ebara BEST 3 MA

16.898.200VNĐ

Bơm Ebara BEST 4

Bơm Ebara BEST 4

18.564.700VNĐ

Bơm Ebara BEST 4 MA

Bơm Ebara BEST 4 MA

18.992.600VNĐ

Bơm Ebara BEST 5

Bơm Ebara BEST 5

19.870.400VNĐ

Máy bơm chìm hút bùn nước thải EBARA

Bơm Ebara RIGHT 100

Bơm Ebara RIGHT 100

11.752.400VNĐ

Bơm Ebara RIGHT 100 MA

Bơm Ebara RIGHT 100 MA

12.054.900VNĐ

Bơm Ebara DW VOX 100

Bơm Ebara DW VOX 100

20.513.900VNĐ

Bơm Ebara DW VOX M 100 A

Bơm Ebara DW VOX M 100 A

21.244.300VNĐ

Bơm Ebara DW VOX 150

Bơm Ebara DW VOX 150

22.764.500VNĐ

Bơm Ebara DW  VOX M 150 A

Bơm Ebara DW VOX M 150 A

23.514.700VNĐ

Bơm Ebara DW VOX 300

Bơm Ebara DW VOX 300

28.025.800VNĐ

Bơm Ebara DW VOX 200

Bơm Ebara DW VOX 200

24.718.700VNĐ

Thiết bị phân tích nước HANNA

Máy thổi khí

Bơm định lượng

Bơm chìm nước thải TSURUMI

Bơm từ hóa chất

Bơm ly tâm đầu rời

Bơm thực phẩm

Mixer khuấy

Bơm màng khí nén

Thiết bị nghành Dược

Đĩa phân phối khí

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/myylan/domains/myylan.com/public_html/system/library/log.php on line 14